22-06-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsordenen#2 - Orientering fra borgmesteren#3 - Ansøgning fra GSI om opstilling af cafévogn i byens parker#4 - Mindesten for veteraner#5 - Forsøg med gebyrfrit bibliotek#6 - Bevilling af et-årige kulturaftaler#7 - Budgetanalyse tandplejen til budget 2023#8 - Oplandsgrænser for Skolerne i Glostrup 2023/2024#9 - Opfølgning på den private hjemmeplejeleverandørs handleplan#10 - Anlægsregnskab Børne-og Skoleudvalget#11 - Anlægsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalget#12 - Anlægsregnskaber2 Social-, Sundheds- og Senioudvalget#13 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Overblikssag#14 - Budgetopfølgning pr. 31 marts 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område#15 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Børne- og Skoleudvalgets område#16 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område#17 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område#18 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område#19 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område#20 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Økonomiudvalgets område#21 - Opfølgning på budgetaftaler for 2018-2022#22 - Garantistillelse for Glostrup Forsyning 2022#23 - Politisk aftale om indsigelse i henhold til Planlovens §29b#24 - Udtræden af bestyrelsen for Glostrup Almennyttig Boligselskab#25 - Glostrup hylder mangfoldigheden og retten til at være den man er (medlemsforslag)#26 - Flagning og udvidelse af flagregulativ (medlemsforslag)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 22. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 207
De sidste 24 timer: 2
De sidste 7 dage: 17
Den seneste måned: 207
Det seneste år: 207
There is no video in the channel yet. There is no video yet.