13-01-21 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - Godkendelse af dagsordenen#2 - Orientering fra borgmesteren#3 - Tilsynsrapporter Bofællesskaber Toftevej og Vestervej#4 - Fjernvarme - røggaskondensering Vestforbrænding#5 - Anlægsregnskaber på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område#6 - Boligbyggeprogram 2021#7 - Nedlæggelse af forbud mod fast hegn/støjmure over 1,8 meter i skel langs større veje i Glostrup Kommune i henhold til Planlovens §14#8 - Tilretning af optagelsesregler i relation til modersmålsloftet#9 - Kvalitetsstandard 2021 - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter servicelovens § 83#10 - Kvalitetsstandard 2021 - Flextrafik - Handicapkørselsordning#11 - Kvalitetsstandard 2021 - Genoptræning efter sundhedslovens § 140#12 - Kvalitetsstandard 2021 - Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a#13 - Kvalitetsstandard 2021 - Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86#14 - Kvalitetsstandard 2021 - Individuel befordring efter servicelovens § 117#15 - Kvalitetsstandard 2021 - Kvalitet og indsatser - Midlertidige Pladser#16 - Kvalitetsstandard 2021 - Madservice og Spisetilbud#17 - Kvalitetsstandard 2021 - Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter servicelovens § 83 og 84 - dagcenter og demensdagcenter#18 - Kvalitetsstandard 2021 - Særligt personlige hjælpemidler efter servicelovens § 112 og 113#19 - Kvalitetsstandard 2021 - Stofmisbrugsbehandling#20 - Kvalitetsstandard 2021 - For voksne med særlige behov#21 - Opfølgning på budgetaftaler for 2017-2021#22 - Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område#23 - Politisk tidsplan for udarbejdelse af budget 2022 samt kort beskrivelse af proces vedr. regnskab 2020 og budgetopfølgninger i 2021#24 - Indkaldelse af forslag til navngivning af nye veje til kommende bebyggelse på Granskoven#25 - Restaurering af krucifiks#26 - Ny kunst i Glostrup Svømmehal#27 - Finansloven, anvendelse af midler (medlemsforslag)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 13. januar 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 122
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 30
There is no video in the channel yet. There is no video yet.