Klik her for udvidet dagsorden
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Orientering fra borgmesteren#3 - Ændring af medlemmer i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget#4 - Forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 30. september 2020#5 - Mødeplan 2021 for kommunalbestyrelsen og udvalg#6 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 vedrørende præcisering af rammebestemmelse for område til offentlige formål ved Ringvejskrydset#7 - Forslag til Lokalplan GL35.4 for en daginstitution ved Eriksvej#8 - Beslutning om elbusser på linje 141 og 149#9 - Godkendelse af proces for udvikling af de kommunale byudviklingsområder - udarbejdelse af udviklingsaftale#10 - Energibesparende projekter på kommunens ejendomme#11 - Tidsbegrænset brugsaftale med GRC Glostrup Racing Club#12 - Status på samling af Træningscenter og Hjemmeplejen på Dommervangen#13 - Tilsynsrapport Bakkehuset 2020#14 - Godkendelse af Politik for Ungeindsatsen#15 - Beslutning om max antal 0. klasser 2021/2022#16 - Justering af stillingsbeskrivelse for veterankoordinator#17 - Ansættelse af direktør#18 - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020, Hovedkonto 7 og 8#19 - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 på Børne- og Skoleudvalgets driftsområde#20 - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område#21 - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område#22 - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område#23 - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde#24 - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område#25 - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 på Økonomiudvalgets driftsområde#26 - Kommunens budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024#27 - Fastsættelse af den kommunale udskrivningsprocent for 2021#28 - Fastsættelse af grundskyldspromille for 2021 vedrørende kommunal grundskyld#29 - Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller for 2021#30 - Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2021